ศาลพระภูมิพารุ่งเรือง
ศาลพระภูมิพารุ่งเรือง

ศาลพระภูมิพารุ่งเรือง

ขนาดฐานล่าง
55 x 55
ซ.ม.
ขนาดจาน
89 x 89
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
263
ซ.ม.