โบสถ์ 3 ชั้น เสานาคใหญ่
โบสถ์ 3 ชั้น เสานาคใหญ่

โบสถ์ 3 ชั้น เสานาคใหญ่

ขนาดฐานล่าง
57 x 57
ซ.ม.
ขนาดจาน
108 x 152
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
254
ซ.ม.