แหล่งทรัพย์สิน
แหล่งทรัพย์สิน

แหล่งทรัพย์สิน

ขนาดฐานล่าง
126 x 126
ซ.ม.
ขนาดจาน
170 x 170
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
335
ซ.ม.