สุขสมใจ เสาใหม่
สุขสมใจ เสาใหม่

สุขสมใจ เสาใหม่

ขนาดฐานล่าง
41 x 41
ซ.ม.
ขนาดจาน
62 x 83
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
240
ซ.ม.