ลาภประเสริฐ
ลาภประเสริฐ

ลาภประเสริฐ

ขนาดฐานล่าง
67 x 67
ซ.ม.
ขนาดจาน
110 x 110
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
257
ซ.ม.