ร่มไทร
ร่มไทร

ร่มไทร

ขนาดฐานล่าง
80 x 80
ซ.ม.
ขนาดจาน
128 x 128
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
287
ซ.ม.