ร่มโพธิ์
ร่มโพธิ์

ร่มโพธิ์

ขนาดฐานล่าง
67 x 67
ซ.ม.
ขนาดจาน
125 x 125
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
281
ซ.ม.