รวยทรัพย์
รวยทรัพย์

รวยทรัพย์

ขนาดฐานล่าง
67 x 67
ซ.ม.
ขนาดจาน
110 x 110
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
261
ซ.ม.