ปรางค์ทอง
ปรางค์ทอง

ปรางค์ทอง

ขนาดฐานล่าง
97 x 97
ซ.ม.
ขนาดจาน
135 x 170
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
273
ซ.ม.