ทรัพย์ไพศาล
ทรัพย์ไพศาล

ทรัพย์ไพศาล

ขนาดฐานล่าง
67 x 67
ซ.ม.
ขนาดจาน
125 x 125
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
258
ซ.ม.